Pääsivu
Uutisia
Vene
Rakentaminen
Rikaaminen
Galleria
Venepörssi
Yhteystiedot
Linkit
NAVIGAATIO
Rakenteilla olevia Wintikoita esitellään  täällä.
Windmillin rakentaminen

Windmill on alun perin suunniteltu itse rakennettavaksi ja se lienee ainoita veneluokkia, joissa ensikertalainenkin voi suhteellisen helposti rakentaa täysin kisailukykyisen veneen.

Alkuperäinen konstruktio vuodelta 1957 perustuu vaneri/puumateriaaleihin ja näin rakennetut veneet koottiin liimaamalla ja naulaamalla kylki- ja  pohjapanelit tarkkamittaisen, urospuolisen kehikon päälle niin, että kehikon pitkittäisrimoista ja pohjalaudasta tuli veneen kiinteitä osia. Poikittaisia kaaria ei rungossa ole, vaan runko jäykistetään kahden penkin avulla.

Lasikuitumateriaalien yleistyttyä veneenrakennuksessa 1970-luvulla, myös Windmillejä alettiin tehdä lasikuidusta. Lasikuiturungon laminoimiseen tarvitaan tarkka muotti, ja lasikuiturakentamisen myötä Windmill-veneidenkin valmistuksen painopiste siirtyi itserakentamisesta teolliseen piensarjatuotantoon.

Viime vuosina epoksimateriaalit ovat mullistaneet puuvenerakentamista voimakkaasti. Myös Windmillistä on kehitetty vaneri/epoksi-komposiittirakenne, joka soveltuu sekä itserakentajalle että ammattimaiselle, sarjatyötä tekevälle veistämölle.

Itserakentajalle on siis tarjolla periaatteessa kolme vaihtoehtoista menetelmää veneen rakennukseen. Tosin veneen laminoiminen lasikuidusta on itserakentajalle ongelmallista valmiin muotin puuttuessa. Yksittäisen rakentajan, tai edes pienen rakentajajoukon, ei kannattane alkaa valmistaa lasikuitumuottia (plugia), ellei näköpiirissä ole kymmenien veneiden valmistus. Toinen vaihtoehto on rakentaa vene perinteisellä liima/naulaus-menetelmällä, alkuperäisten piirustusten mukaisesti. Kolmas vaihtoehto on uusi vaneri/epoksi-komposiittimenetelmä, jossa vene kootaan naaraspuolsien kaarikehikon sisään oikeinpäin ja pohja- ja kylkipanelit liimataan toisiinsa kiinni epoksilla.

Vaneri/epoksi-menetelmää pidetään helpoimpana ja nopeimpana. Syntyvä runko on myös "yhtä puuta", ja kokonaan epoksilla käsiteltynä vettymätön ja huoltovapaudessaaan muoviveneen kaltainen.

Kaikissa tapauksissa rakentajan pitää hankkia alkuperäiset piirustukset, joiden mukana tulee myös yksilöllinen venenumero, ja lisenssi yhden veneen tekemiseksi. Kaikkiin uusiin veneisiin pitää luokkasääntöjen mukaan rakentaa myös kelluntatankit.

Menetelmästä riippuen rungon rakentamiseen kuluu 120-200 tuntia. Sekä perinteiseen puurakentamiseen, että vaner/epoksi-komposiittirungon rakentamiseen on saatavilla hyviä ohjeita virallisten piirustusten lisäksi. Lähetä kyselysi sähköpostilla osoitteeseen: info"at"windmill.fi.
(Korvaa "at" @ merkillä)

Tilaa piirustukset
Piirustusten mukana tulee luokan juokseva venenumero ja lisenssi. Piirustuksia voit tilata luokkaliitosta Lauri Lipastilta, puh. 040-5480254, tai email: info"at"windmill.fi
Piirustuspaketin hinta on 50 e.
Uudet köli- ja peräsinvaihtoehdot
Windmilliin on vuonna 2006 hyväksytty vaihtoehtoisena kölinä 10 tuumaa, eli 254 mm lyhyempi pistoköli. Periaatteessa köliä vain lyhennetään alhaalta lukien 254 mm. Kölin mittapiirros kuvaa asian tarkemmin.

Myös peräsintä on uudistettu, ja perinteisen peräsimen rinnalle on hyväksytty kapeampi ja syvempi peräsinlapa. Märkäpinta-ala on pidetty samana kuin perinteisessä peräsimessä. Myös peräsimen mittapiirros selventää asiaa.